X KONGRES EFPA POLSKA

20 września, Warszawa

CERTYFIKOWANY DORADCA FINANSOWY LEKARZEM PIERWSZEGO KONTAKTU DLA KLIENTÓW:
profilaktyka, diagnoza, profesjonalizm, wiarygodność, zaufanie

Przesłania X Kongresu EFPA Polska:
• Certyfikowany Doradca Finansowy EFPA dla zdrowia finansowego klientów
• Nie czekajmy na kryzys, żeby powierzyć nasze pieniądze profesjonaliście
• Profesjonalne kwalifikacje i edukacja finansowa jako bakcyl zachowań etycznych na rynku

PROGRAM

09.00-10.00Rejestracja 
10.00-10.20

X lat EFPA Polska – przywitanie

Zarząd i Rada EFPA Polska – Mariola Szymańska-Koszczyc, Prezes Zarządu; Małgorzata Anczewska, Wiceprezes Zarządu, Barbara Stęchły, Wiceprzewodnicząca Rady
10.20-10.40Rola Certyfikowanego Doradcy Finansowego EFPA na regulowanym, unijnym rynku finansowymEmanuele Carluccio, Prezes EFPA Europa
10.40-11.00Autoryzowani pracownicy – pierwsze wnioski nadzorczeMaciej Kurzajewski, Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
11.00-11.20Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego: kluczowe elementy zwiększające konkurencyjność polskiego sektora finansowego
Jacek Fotek, Wiceprezes, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
11.20-12.40

Debata Strategiczna EFPA Polska:

Jak zbudować rolę doradcy jako lekarza finansowego pierwszego kontaktu dla klientów? Rola Regulatora, Nadzoru, Instytucji Finansowych, Doradców i Klientów

 

 

 

 


Prezentacja wprowadzająca:
Czy rynek finansowy może się rozwijać bez doradztwa? Rekomendacje z rynku brytyjskiego.

Moderator: Michał Duniec, Prezes, Analizy Online SA

Paneliści:

 • Sebastian Buczek, Prezes, Quercus TFI SA
 • Tomasz Dec, Dyrektor Delegatury w Łodzi, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Jarosław Dominiak, Prezes, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
 • Ewa Małyszko, Prezes, PFR TFI SA
 • Rafał Olkiewicz, Dyrektor Biura Sprzedaży, Templeton Asset Management TFI SA
 • Krzysztof Prasał, Prezes, Dom Inwestycyjny Xelion Sp z o.o.
 • Barbara Stęchły, Dyrektor Zarządzający Pionem Sprzedaży, BNP Paribas SA

Keith Richards, Prezes, Personal Finance Society, EFPA UK

12.40-12.50Wręczenie honorowych certyfikatów EFPA EuropaEmanuele Carluccio Prezes EFPA Europa, Zarząd EFPA Polska
12.50-13.00Wręczenie honorowych odznak EFPA PolskaZarząd EFPA Polska – Mariola Szymańska-Koszczyc, Prezes; Małgorzata Anczewska, Wiceprezes
13.00-14.20Lunch 
14.20-14.35Replikacja – metoda zależna od uniwersumKonrad Augustyński, Dyrektor Biura Zarządzania Metodami Ilościowymi TFI PZU SA
14.35-14.50Kto czeka na fundusze ETF?Robert Sochacki, Członek Zarządu Beta Securities Poland SA
14.50-15.05Warto mieć swój styl – także w inwestycjachMichał Cichosz, Zarządzający Portfelem, Skarbiec TFI SA
15.05-15.20Portret polskich certyfikowanych doradców po 10 latachRafał Madej, Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych, PKO BP SA
15.20-16.00Przerwa 
16.00-17.00

Debata etyczna EFPA Polska

Nie pozwólmy zmarnować tego kryzysu. Strategia odbudowy zaufania na rynku finansowym. Bądźmy SMART!

Moderator: Mariola Szymańska-Koszczyc, Prezes EFPA Polska

Paneliści:

 • Beata Idem, Dyrektor Schroders na Polskę, Czechy i Słowację
 • dr Krzysztof Orlik, Dyrektor Działu Sprzedaży Detalicznej, Generali Investments TFI SA
 • Agnieszka Ostrowska, Certyfikowany Doradca Finansowy EFPA
 • Adam Parfiniewicz, Dyrektor Regionalny B2 Holding, członek Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, Fundacja Nieniodpowiedzialni
 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związek Banków Polskich
 • Wojciech Sieńczyk, Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej, Santander Bank Polska SA
 • Katarzyna Szwedo-Mackiewicz, Z-ca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego Biuro Rzecznika Finansowego
17.00-17.20Potrójne Wyzwanie. Pokonać siebie i 4 pustynie.Marek Rybiec, Prezes, iWealth Sp z o.o.
17.20-17.50Turniej wiedzy o rynku finansowym z nagrodamiProwadzący: Andrzej Czyrko, Dyrektor, TFI PZU SA, Małgorzata Anczewska, Wiceprezes EFPA Polska
17.50-18.00Podsumowanie KongresuMariola Szymańska-Koszczyc, Prezes EFPA Polska
18.00-24.00Wspólny wieczór certyfikowanych doradców EFPA i zaproszonych gości 

PARTNER GŁÓWNY: TFI PZU SA
PARTNER: Skarbiec TFI SA
PARTNERZY WSPIERAJĄCY: Beta Securities Poland SA, Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o., Generali Investments TFI SA, PFR TFI SA, Schroders Investment Management GmbH, Templeton Asset Management (Poland) TFI SA, Quercus TFI SA
PATRONATY: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce,  Rzecznik Finansowy, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Związek Banków Polskich
PATRONATY MEDIALNE: Analizy Online SA, aleBank, Miesięcznik Finansowy Bank, Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet
PROJEKT PARTNERSKI: Nienieodpowiedzialni, Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL
UCZELNIA PARTNERSKA: Uczelnia Łazarskiego